KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ


İpragaz A.Ş. ve grup şirketleri (İpra Enerji A.Ş., Yıldırım Petrol Tic. ve Nakl. A.Ş.) olarak, siz değerli tüketicilerimiz ile olan ilişkimize önem vermekte ve sizlerin gizliliğini önemsemekteyiz. İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, bu doğrultuda, 6698 sayılı Kişisel Veri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer yerel veri koruma mevzuatı uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz İpragaz A.Ş. ve hizmet aldığınız ilgili grup şirketi (belgenin geri kalanında “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklandığı şekilde işlenmektedir.

A. İşlenen Kişisel Veriler, İşleme Amaçları ve Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Ipapp üyesi olduğunuzda;size sunduğumuz hizmet kapsamında kişisel verilerinizi toplamakta ve aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz;

a. Veri İşleme Amacı: Uygulama Üyeliğinin Gerçekleştirilmesi
    İşlenen Kişisel Veriler: Adı, Soyadı, Telefon Numarası,
    İşlemenin Hukuki Sebebi: KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

b. Veri İşleme Amacı: Kampanya ve promosyonlara ilişkin iletişim kurulması
    İşlenen Kişisel Veriler: Adı, Soyadı, Telefon Numarası, Doğum Tarihi, Plaka Bilgisi
    İşlemenin Hukuki Sebebi: KVKK Madde 5 (1) uyarınca; Açık Rıza

c. Veri İşleme Amacı: Teslimatın Sağlanması
    İşlenen Kişisel Veriler: Adı, Soyadı, Telefon Numarası, Sipariş Adresi
    İşlemenin Hukuki Sebebi: KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

d. Veri İşleme Amacı: İletişim Formu Dahilinde Müşteri Taleplerinin ve Şikayetlerinin Toplanması
    İşlenen Kişisel Veriler: E-Posta Adresi, Yazışmalar Kapsamında Toplanabilecek Diğer Kişisel Veriler
    İşlemenin Hukuki Sebebi: KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; İşlemenin veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması, KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; İşlemenin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

e. Veri İşleme Amacı: İnternet Sitesine İlişkin İstatistiki Verilerin Toplanması
    İşlenen Kişisel Veriler: Çerez Bilgileri, IP Adresi
    İşlemenin Hukuki Sebebi: KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

f. Veri İşleme Amacı: Hedeflemeli Reklamcılık Faaliyetlerinin Yürütülmesi
    İşlenen Kişisel Veriler: Çerez Bilgileri, IP Adresi
    İşlemenin Hukuki Sebebi: KVKK Madde 5 (1) uyarınca; Açık Rıza

Go Card kullanıcısı olduğunuzda; size sunduğumuz hizmet kapsamında kişisel verilerinizi toplamakta ve aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz;

a. Veri İşleme Amacı: Go Card Çıkarılması
    İşlenen Kişisel Veriler: Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, Plaka Numarası, Kart Numarası
    İşlemenin Hukuki Sebebi: KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

b. Veri İşleme Amacı: İlgili Kişilere Yönelik Kampanya ve İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
    İşlenen Kişisel Veriler: Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, Plaka Numarası, Kart Numarası, Cinsiyet, E-Posta Adresi, Semt/İlçe/Şehir, Meslek, Öğrenim Durumu, Araç Tipi ve Kullanım Şekli
    İşlemenin Hukuki Sebebi: KVKK Madde 5 (1) uyarınca; İlgili kişinin açık rızasına dayanarak

c. Veri İşleme Amacı: Hukuk İşlemlerinin Takibi ve Yönetilebilmesi
    İşlenen Kişisel Veriler: Hukuki İşlem Bilgileri
    İşlemenin Hukuki Sebebi: KVKK Madde 5 (2) (e) uyarınca; İşlemenin hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

B. Kişisel Veriler Nasıl Elde Edilmektedir?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Ipapp veya Gocard üyelik formunu elektronik ortamda doldurarak bizimle paylaştığınızda elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dahilinde kısmen veya tamamen otomatik yollarla işlenmekte ve aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz, tercih etmiş olmanız halinde, iş ortağımız olan bayilerimiz aracılığıyla da toplanabilmektedir.

C. Kişisel Verilerin Aktarımı ve Alıcılar

Ipapp üyelik formunu doldurarak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz,aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler ile aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılmaktadır. Aşağıda belirtilenlerin yanında, kişisel verileriniz bizden bu tür verileri istemeye yetkili olan düzenleyici ve denetleyici makamlara ve diğer kamu makam ve kurumlarına aktarılabilir.

a. Alıcı Grubu: Yazılım Firması
    Aktarılan Kişisel Veriler: Adı, Soyadı, Telefon Numarası, Sipariş Adresi, E-Posta Adresi, Yazışmalar Kapsamında Toplanabilecek Diğer Kişisel Veriler
    Aktarım Amacı: Sisteme Bayi Tanımlanması, Tüketicilerin Sistemden Silinmesi

b. Alıcı Grubu: Bayiler
    Aktarılan Kişisel Veriler: Adı, Soyadı, Telefon Numarası, Sipariş Adresi
    Aktarım Amacı: Ürünlerin Teslim Edilebilmesi

c. Alıcı Grubu: Veri Merkezi Hizmet Sağlayıcı
    Aktarılan Kişisel Veriler: Adı, Soyadı, Telefon Numarası, Sipariş Adresi, E-Posta Adresi, Doğum Tarihi, Plaka Bilgisi, Yazışmalar Kapsamında Toplanabilecek Diğer Kişisel Veriler
    Aktarım Amacı: Şirket’in Sunucularının Barındırılmasına ve Yedeklenmesine İlişkin Hizmet Alması

d. Alıcı Grubu: Hizmet Alınan Dijital Ajanslar
    Aktarılan Kişisel Veriler: Çerez Bilgileri, IP Adresi
    Aktarım Amacı: İstatistiki Verilerin Toplanması ve Hedeflemeli Reklamcılık Faaliyetlerinin Yürütülmesi

e. Alıcı Grubu: Hollanda’da Yer Alan Bağlı Ortaklığımız
    Aktarılan Kişisel Veriler: Çerez Bilgileri, IP Adresi
    Aktarım Amacı: İstatistiki Verilerin Toplanması ve Hedeflemeli Reklamcılık Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Go Card üyelik formunu doldurarak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler ile aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılmaktadır. Aşağıda belirtilenlerin yanında, kişisel verileriniz bizden bu tür verileri istemeye yetkili olan düzenleyici ve denetleyici makamlara ve diğer kamu makam ve kurumlarına aktarılabilir.

a. Alıcı Grubu: Ajans
    Aktarılan Kişisel Veriler: Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, Plaka Numarası, Kart Numarası, Cinsiyet, E-Posta Adresi, Semt/İlçe/Şehir, Meslek, Öğrenim Durumu, Araç Tipi ve Kullanım Şekli
    Aktarım Amacı: Pazarlama ve İletişim Süreçlerinin Yürütülmesi

b. Alıcı Grubu: Otomasyon Firması, Yazılım Firması
    Aktarılan Kişisel Veriler: Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, Plaka Numarası, Kart Numarası, Cinsiyet, E-Posta Adresi, Semt/İlçe/Şehir, Meslek, Öğrenim Durumu, Araç Tipi ve Kullanım Şekli
    Aktarım Amacı: Sadakat Kartı Sistemine İlişkin Destek Alınması

c. Alıcı Grubu: Veri Merkezi Hizmet Sağlayıcı
    Aktarılan Kişisel Veriler: Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, Plaka Numarası, Kart Numarası, Cinsiyet, E-Posta Adresi, Semt/İlçe/Şehir, Meslek, Öğrenim Durumu, Araç Tipi ve Kullanım Şekli
    Aktarım Amacı: Şirket’in Sunucularının Barındırılmasına ve Yedeklenmesine İlişkin Hizmet Alması

d. Alıcı Grubu: Hukuk Bürosu
    Aktarılan Kişisel Veriler: Hukuki İşlem Bilgileri
    Aktarım Amacı: Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesinde Danışmanlık Hizmetlerinin Alınabilmesi

D. Kişisel Verilerinizin Korunması Hususunda Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Şirket’e müracaat edebilirsiniz. Gizlilik haklarınızı kullanmak için,https://www.ipragaz.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi bağlantısı altında yer alan “Başvuru Formu”nu kullanabilir ya da aşağıdaki irtibat bilgilerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Göndereceğiniz e-postanın ya da zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazmanızı rica ederiz:

a. e-posta: etikveuyum@ipragaz.com.tr (daha önce Şirket’e bildirdiğiniz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığıyla);

b. kayıtlı e-posta: ipragaz@hs03.kep.tr

c. yazılı olarak: Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul Sitesi C2 Blok No:2 A/25 (Kat: 21 -24) 34758 ATAŞEHİR/İSTANBUL

Saygılarımızla,

İpragaz Şirketleri